SKOGSKOLEN – en suksess!

Koronaen har ført til at mange hundre personer har plantet gran for første gang denne våren. Nettkursene om skogplanting  har gjort det mulig å gi nær 1400 deltakere grunnleggende kunnskap om planting.


SKOGSKOLEN.NO

 

Skogkurs er prosjektleder, og har teknisk og pedagogisk ansvar for SKOGSKOLEN, som er fellessatsingen for e-læring i skogbruket. De syv organisasjonene som står bak, er Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, AT Skog, Allskog, Norskog og Statskog i tillegg til Skogkurs.

Skjermbilde fra nettkurset i Skogplanting for profesjonelle. Du lærer gjennom tekst, bilder, videoer og animasjoner, og kurset avsluttes med en avslutningsoppgave som må ha minst 85 % riktig for å bestå. 


SKOGSKOLEN har tilsvarende kurs for ungskogpleie, og så snart utenlandsk arbeidskraft igjen kan komme til Norge, ligger kursene klare også på engelsk, latvisk, litauisk, polsk og serbisk.  

I samarbeid med Skogbrand er det utviklet et skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere, som kan tas i bruk nå i skogbrannsesongen for å forebygge brann. Foreløpig har nær 400 blitt registrert som deltakere i dette kurset. 

Les mer om kurset hos Skogbrand:
Skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere - Skogbrand 
 

Om SKOGSKOLEN

Alle kursene er samlet på en e-læringsplattform som gjør det mulig for organisasjonene selv å legge inn kursdeltakere og administrere disse etter region og stilling. Systemet som brukes heter Moodle Workplace, og er e-læringsplattform som benyttes over hele verden.  


Bakgrunnen for SKOGSKOLEN er at bransjens utøvende aktører ønsker i fellesskap å heve det skogfaglige kompetansenivået i alle sine ledd i skogbruket, gjennom felles satsning på ny formidlingsteknologi og inkluderende samarbeid om kursutvikling.  


Omforente krav til kompetanse gjennom Norsk PEFC Skogstandard er en viktig faktor som ligger til grunn for dette prosjektet. SKOGSKOLEN er et viktig bidrag til å heve kompetansen i bransjen, og på en effektiv og dokumenterbar måte nå ut til mange.  

Prosjektet finansieres med midler fra Skogtiltaksfondet i tillegg til betydelig egeninnsats fra partene. 

Fram til nå er det Eva Skagestad, direktør på Skogkurs, som selv har sittet med ansvaret for prosjektet. Nå tar Torfinn Kringlebotn over prosjektledelsen, han vil også koordinere arbeidet med å videreføre SKOGSKOLEN fra prosjekt til varig nettskole for skogbruket.

Bildet viser møte i Styringsgruppa med organisasjonenes representanter. Øverst f.v.: Eva Skagestad - Skogkurs, Magnus Mestvedt - Allskog, Torfinn Kringlebotn - Skogkurs, Per Skaare - Glommen Mjøsen Skog, Knut Nesland - AT Skog, Rune Aamold - Statskog, Even Bergsaker - Norskog, Ida Aarø - Skogeierforbundet, Erling Bergsaker - Norskog og Lars Kristen Haug - Viken Skog.


 

Kontakt

  • Torfinn Kringlebotn

  • Torfinn Kringlebotn

    Senior prosjektleder

    Rekruttering, skogbehandling og offentlig forvaltning

    Telefon: 909 83 308

    E-post: tk@skogkurs.no