Nye stillinger ved Skogkurs: Nettpedagog og Prosjektleder - framtidsrettet skogbruk

Skogkurs trenger økt kompetanse og kapasitet på flere felt – og søker derfor etter en Nettpedagog og en Prosjektleder for framtidsrettet skogbruk.


Nettpedagog


Vi søker deg som er engasjert og erfaren innen utvikling av nettbaserte læringsressurser og prosjektledelse. - Du ønsker å inspirere og veilede våre fagpersoner, slik at vi sammen kan gi kursdeltakere og brukere av våre tjenester optimalt læringsutbytte!  

Denne stillingen er i hovedsak todelt:

 • Lede og delta i prosjekter for utvikling av nettkurs 
 • Inspirere, motivere og følge opp prosjektledere under utvikling av læremidler og kurs 
   

Se fullstendig stillingsutlysning på Finn.no
 


Prosjektleder – framtidsrettet skogbruk


Er du vår nye fagansvarlig innen bærekraftig skogforvaltning, der sertifisering og framtidsrettet skogskjøtsel står sentralt? Skogkurs jobber hver dag for å løfte skogkompetansen i Norge blant alle målgrupper i skogbruket, og ønsker deg med på laget!

Vi søker deg som har spisskompetanse innen de nevnte fagområdene, samtidig som du har tverrfaglig forståelse. Du trives med formidling, og har et solid faglig og organisatorisk nettverk.
 

Se fullstendig stillingsutlysning på Finn.no
 


 

 

Kontakt

 • Bjørn Helge Bjørnstad

  Konstituert administrende direktør

  Skogøkonomi, ansvarlig for Aktivt Skogbruk

  Telefon: 905 05 874

  E-post: bhb@skogkurs.no