Skogkurs med kvinne-flertall i styret

På årsmøtet 27. mai fikk Skogkurs for første gang i historien kvinnelig flertall i styret. Styret består nå av 4 kvinner og 3 menn.

Med Eva Skagestad som direktør kan Skogkurs skilte med å være den organisasjonen i skogbruket som har størst kvinne-dominans i ledelsen. -Vi har forstatt en vei å gå for å få like mange kvinner som menn blant de ansatte, men det er veldig artig å få kvinneflertall i styret, sier Skagestad.  

Styre består av:

Styrets leder: Olav Bjella 
Representerer Norge Skogeierforbund.  
Til daglig organisasjonssjef, Viken Skog 
Styrets nestleder; Tone Margrethe Reierselmoen. Representerer NORSKOG.  
Til daglig leder for kompetanseutvikling i Hydra ASA 
Styremedlem Monica Grindberg. Til daglig skogsjef i Statskog Styremedlem Trygve Enger, Representerer Det norske skogselskap (DnS).  
Til daglig administrerende direktør i DnS. 
Styremedlem Siv Høye, representerer Skogeierandelslagene. Til daglig daglig leder i Timbr Styremedlem Kjersti Holt Hanssen, oppnevnt representant for Landbruks- og matdepartementet. Til daglig forsker hos NIBO.
 
Styremedlem Mikael Fønhus, representant for de ansatte ved Skogkurs. Til daglig senior prosjektleder på Skogkurs  


 

Varamedlemmer:

 • For Olav Bjella: Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund
 • For Tone Margrethe Reierselmoen: Benthe E. Løvenskiold, NORSKOG
 • For Trygve Enger: Kjersti Aurora Kolstad, Det norske Skogselskap
 • For Siv Høye: Magnus Mestvedt, Allskog
 • For Monica Grindberg: Stein Bomo, Statsforvalteren i Rogaland 
 • For Kjersti Holt Hanssen: Bjørn Håvard Evjen, NIBO (oppnevnt av LMD)
 • For Mikael Fønhus: Steinar Lyshaug, Skogkurs (ansattes representant)

 

 

Kontakt

 • Eva Skagestad

  Administrerende direktør

  Telefon: 971 74 457

  E-post: es@skogkurs.no