Undersøkelse om sikkerhetsruter i skogsmaskiner

Sammen med Skogforsk i Sverige og finske Metsäteho, foretar vi en undersøkelse der du kan rapportere skade på sikkerhetsruter i skogsmaskiner. Skogforsk ønsker å kartlegge problemet og hvordan skadene oppstår. 

Foto: Petrus Jönsson, Skogforsk

Skogsmaskinens sikkerhetsvinduer er en del av førerhusets beskyttelsesbarriere. Vinduer i polykarbonatplast har meget gode styrkeegenskaper og består de forskjellige testene som kreves for godkjenning. Likevel skjer det at sikkerhetsvinduer går i stykker, selv i situasjoner der de normalt skal holde. 

Årsakene til at sikkerhetsrutene uventet ryker, er ikke helt kjent. For å løse problemene trenger Skogforsk en større database. Du som eier eller kjører skogsmaskin kan hjelpe oss ved å rapportere mindre alvorlige hendelser eller skader der du har måttet byttet vinduer på maskinen din. En enkel nettundersøkelse, som tar noen minutter å fullføre, finner du her:

 
 Gå til undersøkelsen

 

I et svensk faktaark fra Skogforsk kan du lese mer:

 
 Skogsmaskinens säkerhetsrutor

 

 

Kontakt

  • Mikael Fønhus

    Senior prosjektleder

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    Telefon: 992 87 002

    E-post: mf@skogkurs.no