Bernt Bjørnstad ny ansatt på Skogkurs

Bjørnstad skal jobbe som prosjektleder innen skogskjøtsel. Bjørnstad brenner for å få i gang ny skog, det er å forme fremtidsskogen han syns er det mest interessante innen skogfaget. Skogskjøtsel er helt sentral kunnskap for optimal verdiproduksjon og for skog i klimasammenheng. 

-Det er spesielt morsomt å kunne jobbe med skogen som fag, og kunne bidra til et godt stell av skogen, sier Bjørnstad.

Bernt Bjørnstad har tidligere jobbet som skogkulturansvarlig og skogbruksleder for Glommen Mjøsen skog, og har hatt oppgaver innen gjennomføring og kvalitetsoppfølgning. Bjørnstad har også en Master i skogbruk fra NMBU. Bjørnstad begynte sin karriere innen skogbruket allerede som 13 åring med sommerjobb innen ungskogpleie, og senere også skogkulturpådriver for Glommen Mjøsen Skog.

- Gjennom jobben ønsker jeg å kunne jobbe mer med skogfaget, og kunne anvende min kunnskap og formidle videre til våre instruktører og skoginteresserte, utdyper Bjørnstad. 

Bjørnstad vokste opp på gårdsbruk, og har alltid hatt en interesse for jakt og friluftsliv. I dag bor han på egen gård med skog og korn produksjon ved siden av jobben hos Skogkurs. 

Kontakt

  • Bernt Bjørnstad

    Prosjektleder

    Skogskjøtsel

    Telefon: 476 08 568

    E-post: bb@skogkurs.no