Ny veikalkulator

Skogkurs lanserer nettbasert veikalkulator. Skal vi bygge skogsbilvei før vi hogger, eller skal vi satse på lang terrengkjøring med lassbærer?


NB! Kalkulatoren er ikke detaljert nok til å ta beslutning om å bygge eller ikke bygge vei. Derimot kan den gi grunnlag for å bestemme om du som skogeier skal gå videre med planleggingen eller ikke.


Kalkulatoren kan på brukes på alle plattformer, - gjerne ute i skogen på en smarttelefon.

Her kan skogeieren, eller den som veileder skogeiere, beregne nytten av å bygge vei framfor å drive lang terrengtransport.

Nytten er gevinsten ved innspart terrengtransport pluss fordelen av bominntekter, høyere jaktverdi, billigere skogskjøtsel, mer effektivt tilsyn m.m. På kostnadssida finner vi bygging av veien og alt framtidig vedlikehold. 


 Gå til kalkulatoren her

 

PS: Vi oppfordrer alle til å lese forklaringsteksten nøye første gang du bruker kalkulatoren.

Kalkulatoren har blitt til i prosjektet «Veiøkonomi – ny Skogkurs veileder». Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond og Utviklingsfondet for skogbruket

 

Kontakt

  • Mikael Fønhus

    Senior prosjektleder

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    Telefon: 992 87 002

    E-post: mf@skogkurs.no