Vellykket nettverkssamling for lærere på Vg2 Skog

I to dager har norske og svenske videregåendelærere vært samlet på Honne. Ni norske og to svenske skoler var representert. I tillegg deltok Kvinner i Skogbruket, Velg Skog og MEF Skog. Arrangør var Skogkurs. 

Dette har blitt et årvisst arrangement, men aldri har så mange deltatt. Spesielt gledelig er det at to nye skoler, Grong og Kjelle, er i ferd med å bygge opp et fullverdig tilbud på Vg2 Skog. Det gir mulighet for kortreist skogutdanning for enda flere ungdommer i distriktene.

Gjennom prosjektet Skogsjobb i gränsland er norske og svenske naturbruksskoler i ferd med å utvikle et grenseoverskridende samarbeid. Fra svensk side deltok derfor to skoler på årets nettverkssamling.

- Det beste med hele samlingen var besøket fra Sverige, var det en av de norske lærerne som sa.

Mye av samlingen gikk med til erfaringsutveksling. Likevel viser evalueringen at dette er noe mange ønsker å bruke enda mer tid på. Sælig undervisningsopplegg knyttet til skogsmaskin.

Kontakt

  • Mikael Fønhus

    Senior prosjektleder

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    Telefon: 992 87 002

    E-post: mf@skogkurs.no