studenter på feltdag

Studenter på kurs i Norsk PEFC Skogstandard

Lørdag 23. oktober fikk 15 skogstudenter på NMBU Ås og HINN Evenstad praktisk innføring i Norsk PEFC Skogstandard ute i skogen. Skogkurs er ansvarlig for gjennomføringen av kurset som er sponset av Velg Skog og PEFC Norge.

Etter studiene starter mange skogstudenter i jobber med tømmeromsetning og foryngelse av skogen. Dette er typiske stillinger hvor PEFC krever dokumentasjon på at arbeidstakeren er kurset i sertifiseringsordningen. Derfor er dette kurset populært og viktig for studentene.

Det var studentene selv som hadde initiativet til et slikt kurs, noe Jørn Lileng i Velg Skog tok tak i og sørget for ble en realitet.

Studentene gjennomførte Skogkurs sitt nettkurs, Norsk PEFC Skogstandard. I tillegg fikk studentene en introduksjon til sertifiseringsordningene av Thomas Husum (PEFC Norge) og Anders Q. Nyrud (NMBU). Den praktiske koblingen fikk de gjennom en hel dag i felt hvor ulike kravpunkter ble presentert og drøftet i felleskap med studentene. Anna Lena Albertsen (Skogkurs) hadde ansvaret for feltundervisningen.

Skogbruksleder Hans Martin Hofseth i Viken Skog og Tom Steinar Røsåsen i Røsåsen Skogsmaskiner AS stilte også på feltdagen. De delte sine erfaringer og kunnskaper, og studentene kunne dermed stille sine spørsmål til de som utøver skogbruk i praksis.

Evaluering av kurset viste at kombinasjonen med nettkurs, nettforelesninger og feltdag passet studentene godt. De satte også pris på å treffe andre skogstudenter, og å møte næringa.

På spørsmål om hva de likte best ved kurset, var dette noen av svarene:

 • En utferd der vi har mulighet for å diskutere de ulike kravpunktene og komme tett inn på definisjonspunkter knyttet til praktisk gjennomføring av drift.
 • Likte godt kombinasjonen med nettkurs, eget studie og feltdag. Veldig hyggelig å treffe alle den siste dagen.
 • Feltdagen med praktiske eksempler og kontakt med næringen

Kontakt

 • Anna Lena Albertsen

  Senior prosjektleder

  Lære med skogen

  Norsk PEFC Skogstandard

  MiS med NiN

  Telefon: 971 65 634

  E-post: ala@skogkurs.no