To økonomikurs i høst

Har du lyst til å fordype deg i kostnadskalkuasjon ved skogsdrift, eller kanskje lær mer om veiøkonomi? 
Skogkurs tilbyr korte nettbaserte kveldskurs. 
 

Kostnadskalkulasjon ved skogsdrift 22. november

Vi tar for oss temaene:

 • Kostnadsdrivere og tidsbruk ved hogst og framkjøring med moderne skogsmaskiner
 • Hvilke tiltak kan gjøres på kort og lang sikt for å redusere kostnadene og øke effektiviteten

Kurset varer 3 timer og avholdes digitalt over Teams, kl. 18:00-21:00.

Pris kr. 1500,-

Lenke til påmelding

 

Veiøkonomikurs 1. og 2. desember

Vi tar for oss temaene:

 • Hva koster en skogsvei
 • Hva er verdien av en skogsvei
 • Lang terrengtransport istedetfor veibygging
 • Kalkyler og kalkulatorer
 • Skogfond og tilskudd ved bygging og vedlikehold
 • Skatt og mva
 • Veilag og kostnadsfordelinger

Kurset varer i 5 timer og avholdes digitalt over Teams over to kvelder: 1. og 2. desember kl. 17:30-20:00. 

Pris kr. 1500,-

Lenke til påmelding

 

Kontakt

 • Mikael Fønhus

  Senior prosjektleder

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  Telefon: 992 87 002

  E-post: mf@skogkurs.no