Foto: Bernt Bjørnstad

La motorsaga stå!

Fredagens heftige vindkast har veltet enorme tømmervolum i deler av Sør-Norge. Skogkurs oppfordrer nå alle skogeiere til å la motorsaga stå i ro inntil videre, selv om mange ønsker å komme raskt i gang med oppryddingen. Arbeid med stormfelt skog er meget farlig og bør overlates til profesjonelle aktører. 

Og for alle fritidsbrukere av skogen – ha respekt for trær som helt eller delvis har veltet da disse kan ligge i spenn og være en fare for deg! 

Ved vindfallhogst er det mange flere faremomenter å ta hensyn til enn ved vanlig hogst. Trærne ligger over og oppå hverandre, og det er brukne trær med både stående og liggende stammedeler. Store og små rotvelter kan velte tilbake når treet kappes løs fra roten, og det er mye høyere spenninger i stammene fordi trærne ligger i flere lag og lager spenn i alle retninger.  

Vindfallhogst er så farlig at oppryddingen primært bør gjøres med hogstmaskiner. Av og til må rotvelter kappes med motorsag fordi det er vanskelig å komme til. Dette særs farlige arbeidet krever lang erfaring med motorsag og spesiell opplæring og kompetanse i vindfallhogst. 

Skogbrukets HMS-utvalg anbefaler følgende retningslinjer for vindfallhogst: 

 • Skal primært utføres av hogstmaskiner
 • Når maskinfører samarbeider med motorsagfører, skal:
  - begge ha fungerende toveiskommunikasjon 
  - hogstmaskinen skal ha kjedeskuddsvern siden noe av arbeidet vil foregå innenfor maskinens sikkerhetsavstand 
 • Manuelt arbeid med motorsag bør skje i dagslys. Kunstig lys fra maskinen gjør at risikomomenter kan overses i skyggepartier eller at lyskildene forårsaker blending 
 • Unngå klatring på trærne eller å sage stående på stammer
 • Det skal finnes rutiner for alarmering ved en nødsituasjon:  
  - mobildekning, sikringsradio, kart med koordinater, framkommelig på vei, bommer
 • Vindfallhogst er ikke alenearbeid 

Skogkurs sine lokale instruktører tilbyr kurs i vindfallhogst!  

Følg med på Skogkurs sin kurskalender for kurs i ditt område, eller ta direkte kontakt med våre instruktører.
www.skogkurs.no  

Se mer om vindfallhogst i denne filmen; Skogkurs - kunnskapsskogen - Vindfallhogst 


 

Kontakt

 • Bjørn Helge Bjørnstad

  Konstituert administrende direktør

  Skogøkonomi, ansvarlig for Aktivt Skogbruk

  Telefon: 905 05 874

  E-post: bhb@skogkurs.no