Veiplanleggersamling 2021 - sammendrag

Tradisjonen tro, avholdes en egen samling for veiplanleggere dagen før Fagsamling vei. Samlingen har til formål å samle landets godkjente veiplanleggere for å sikre nettverk, informasjonsutveksling og ikke minst gi faglig påfyll. 

Temaene for årets samling var bæreevne; komprimering og målinger, byggherreforskriften, hvordan planlegge en vei med hensyn til driftsutfordringer, hvordan lettvint undersøke et veiprosjekts potensielle lønnsomhet og en alternativ måte å organisere veiplanleggerne. 


Presentasjoner fra samlingen


Takk til foredragsholderne for gode presentasjoner.

Utklipp fra Nils Amund Krog sin presentasjon om sporløs basvei som tar for seg driftsutfordringer og hvordan en vei kan ved helhetlig planlegging gjøre logistikken enklere.  

Kontakt

  • Even Hoffart

  • Even Hoffart

    Prosjektleder

     Driftsteknikk, infrastruktur

    Telefon: 918 52 272

    E-post: even@skogkurs.no