Veileder i markberedning

Markberedning er en bearbeiding av jordoverflata, og er det mest effektive hjelpetiltaket vi har for å få opp en vellykket foryngelse. Tiltaket gir planter og frø bedre levevilkår.

Denne veilederen i er en del av prosjektet «Veileder markberedning og RECO mark­beredning»

Veilederen skal bidra til en bedre og mer effektiv foryngelse etter hogst ved at de som planlegger eller gjennomfører et markberedningsoppdrag velger rett strategi for å etablere foryngelse på en miljømessig og rasjonell måte.

Veilederen har som mål å formidle kunnskap rundt markberedning som hjelpetiltak ved foryngelse, øke kvaliteten på markberedning og dermed foryngelsen, velge riktig markberedningsmåte etter markforhold og øke markberedningsaktivteten. Målgruppen for veilederen er skogeiere, rådgivere, skogbruksledere og maskinførere.

 

 

 Last ned veilederen her

Kontakt

 • Mathis Lunde

 • Mathis Lunde

  Prosjektleder

  Skogskjøtsel

  Norsk PEFC Skogstandard

  Telefon: 919 93 254

  E-post: ml@skogkurs.no