Endringer i kontroll av viltkjøtt

 

Fra 1. januar 2022 var det vedtatt en endring i animaliehygieneforskriften som blant annet ville medføre endringer for fallvilthåndtering av hjortevilt for mange kommuner. Forskriftsendringen er utsatt til 1. juli 2022, men fra da av vil ikke Mattilsynet lenger kontrollere hjortevilt som er avlivet av kommunen på kommunens viltkontrollsted og eventuelt tildele det et firkantstempel. Fra da av vil kontrollen kun skje på viltbehandlingssted og eventuelt bli tildelt et ovalt stempel.

 

Som annonsert på Skogkurs sitt webinar 14. desember ville vi arrangere et nytt webinar med foredragsholdere fra Mattilsynet om dette temaet. I tillegg til å belyse forskriftsendringen, vil de også komme inn på kravene for å oppgradere et viltkontrollsted til et viltbehandlingsanlegg.   Fra Mattilsynet stiller Gerda Ingrid Heglebäck og Urd Langeland.  

Det vil bli anledning til å stille spørsmål under webinaret via chat. 

Webinaret arrangeres den 19.01 kl 12.00 – 13.00

 

 Mer informasjon og påmelding. 

 

 

 

 

Kontakt

  • Øyvind Juliussen

    Senior prosjektleder

    Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

    Telefon: 400 21 266

    E-post: oj@skogkurs.no