MiS-kurs for feltkartleggere - påmelding åpnet

Metoden for registrering av livsmiljøer i skog, MiS, er blitt revidert. Endringene innebærer at Natur i Norge (NiN) er integrert som en del av metodikken, og nye veiledere er utarbeidet. Landbruksdirektoratet tilbyr kurs for skogbruksplanleggere og andre taksatorer som skal ut i felt og kartlegge i henhold til ny MiS-instruks.

Natur i Norge (NiN) er utviklet for å beskrive all variasjon i naturen på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Med NiN får fagmiljøer og institusjoner som jobber med natur et felles begrepsapparat. Skogbruket skal fremdeles bruke MiS til å kartlegge og forvalte livsmiljøer, men beskrivelsen skal skje i henhold til NiN sitt system. 

MiS-registrering med NiN ble implementert juni 2017. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter denne datoen skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk. Formålet med dette kurset, som arrangeres på Honne hotell og konferansesenter 23.-25. mai, er å gi en innføring i NiN og å sette deltakerne i stand til å kartlegge MiS med bruk av NiN.  


MiS-registrering med NiN. Kurs for feltkartleggere
– Honne Hotell og Konferansesenter, 23.-25.05.2018 

 


Vi minner samtidig om Landbruksdirektoratets kurs for prosjektplanleggere, oppdragsgivere, rådgivere og sertifikatholdere. Dette kurset på Gardermoen den 11. april, har som formål å gi alle som skal tilby MiS-kartlegging kjennskap til den reviderte metodikken, og hva det innebærer både kostnadsmessig og praktisk. Kun få plasser igjen.

MiS-registrering med NiN. Kurs for prosjektplanleggere, rådgivere og sertifikatholdere.
– Gardermoen, 11.04.2018 

 

Kontakt

  • Anna Lena Albertsen

    Senior prosjektleder

    Lære med skogen

    Telefon: 971 65 634

    E-post: ala@skogkurs.no