Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og en byggebeskrivelse som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Håndboka er tilgjengelig på internett, og kan lastes ned i PDF-format. Du kan selv velge om du vil laste ned hele håndboka samlet, eller de enkelte kapitlene for seg selv. Kravene til transportstandard har gjennom tiden ført til flere revisjoner. Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse av 2013 er en revidert utgave som gjelder fra 1. juni 2013 og erstatter utgaven fra 1997. Siste revisjon er foretatt i august 2016. Det er også utarbeidet en kortversjon på 2 A5-sider.

I tillegg til håndboka kan du også laste ned skjema for søknad, anbudsinnbydelse, anbud og normalkontrakt.


HELE HÅNDBOKA

PDF

 
INTRODUKSJON PDF
TEKNISKE OG GEOMETRISKE KRAV TIL BILVEIER
 
 
 
 
 
 
TEKNISKE OG GEOMETRISKE KRAV TIL TRAKTORVEIER
 
 
Ordforklaringer PDF

 
VEDLEGG  
1. Krav til kulverter, stikkrenner og rør på landbruksveier PDF
2. Bruk av geosynteter PDF
3. Snuplasser PDF
4. Sikringsarbeider PDF
5. Veiledning for bruk av tabeller og diagram PDF

 
KORTVERSJON - A5, 2 sider PDF

     

Skjema - LDIR 902 - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG

Nettside  

Skjema - ANBUDSINNBYDELSE

PDF  
Skjema - ANBUD
XLSX  
Skjema - NORMALKONTRAKT
PDF Trenger du Adobe Reader? - klikk her:


Denne siden er utarbeidet av Skogbrukets Kursinstitutt på oppdrag av Landbruksdepartementet.