VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Jaktledelse

Bremanger, 06.04.2018

Kursdata

 • Startdato:

  06.04.2018


  Sluttdato:

  07.04.2018

 • Varighet:

  15 timer

 • Kurssted:

  Kollset skule, Rugsund

 • Kurskategori:

  Jakt og Utmarksnæring

 • 1 950,-
 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her


  Telefon: For spørsmål: 95087195


  E-post: db@skogkurs.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 25, Maksimum 50

 • Innen:

  30.03.2018

 • Tilleggsinformasjon

  Tidspunkt: 6. april kl 18.00 - 22.00. 7. april kl 09.00 - 17.00

  I samarbeid med:

   


 • Instruktør / kursleder

 • Prosjektleder

  Dagh Bakka


  Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

  950 87 195

  db@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kursbeskrivelse

  Jaktledelse

  Jaktledelse er obligatorisk og forskrift festet på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi valdansvarlige og ledere på elg- og hjortejaktlag kunnskap, holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig.

  En av jaktlederens roller er å være troppsfører for å gjennomføre en sikker og forsvarlig jakt.

  Videre skal jaktlaget fungere sosialt og kulturelt. I de områder det er aktuelt og etter ønske fra arrangør og deltagere, gis det innføring i jaktledelse under jakt på store rovdyr.

  Målgrupper:
  Kurset er beregnet på ledere og nestledere i elg- og hjortejaktlag og rovviltjakt. Kurset er også tiltenkt kommunal viltforvaltning og andre tilknyttet viltforvaltning og organisering av jaktlag.

  Kurslengde: 12 timer
  Kursopplegget tilpasses lokale forhold og ønsker. Kurset kan arrangeres på en kveld og en dag, eksempelvis fredag kveld og lørdag, men også over tre kvelder.

  Forelesere:
  Arve Aarhus. Utmarkskonsulent, Vestskog og Eventus. (Hjort).
  Vidar Holthe. Rådgiver i utmarksforvaltning, Norges Skogeierforbund. (Elg).
  Dagh Bakka. (Kursleder). Prosjektleder vilt og utmark, Skogkurs
  En annen viktig rolle er som turleder og inspirator å øke trivselen og gjøre opplevelsene bedre.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Engasjementet i temaet ettersøk av skadet hjortevilt startet våren 2007 med et tredagers seminar med nordiske forelesere og stor deltagelse. Mange av deltagerne var kommunale ettersøksjegere fra viltnemder, fallviltgrupper og ettersøksringer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

 • Les artikkel
 • Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

 • Les artikkel
 • Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Foredling av hjorteviltkjøtt

  Årlig felles 6 500 ton hjorteviltkjøtt, hvorav 15 % leveres til viltbehandlingsanlegg. 85 % tas hånd om av jegerne og jaktlagene til egen husholdning og til lokal foredling. Bearbeiding og salg av viltkjøtt til andre er regulert gjennom bestemmelser som er vanskelig og til dels lite kjent. Mattilsynet skal kontrollere at bestemmelsene håndheves.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook