VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Utmark som næring

Gjøvik, 07.06.2019

Jakttårn

Kursdata

 • Startdato:

  07.06.2019


  Sluttdato:

  08.06.2019

 • Varighet:

  15 timer

 • Kurssted:

  Honne Hotell og Konferansesenter, Biri

 • Kurskategori:

  Jakt og Utmarksnæring

 • 2 300,-
 • Påmelding

 • Til:

  Klikk her for påmelding

 • Innen:

  03.06.2019

 • Tilleggsinformasjon

  Kurspris:
  - Med kort - kr. 2 300
  - Med tilsendt faktura - kr. 2 450
  - Studentpris med kort kr. 1 800

  Overnatting på Honne: 745,- kr (Betales til hotellet) For booking: Toril Bechmann-Pedersen tbp@honne.no 


 • Instruktør / kursleder

 • Senior prosjektleder

  Dagh Bakka


  Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

  950 87 195

  db@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

  Kursbeskrivelse

  Utmark som næring

  Kurset har produktutvikling av jakt og innlandsfiske som hovedfokus, men vektlegger også tilrettelegging av andre aktiviteter som vandring, sykling, padling og åtefotografering.

  Kurset går over to dager - 15 timer - med instruktør, det foreligger kurshefte om temaet.

  Målgrupper:

  • Grunneiere som vil kartlegge og utvikle utmarks-ressursene på sin eiendom
  • Jakt- og/eller fiskeguider
  • Tilbydere av reiselivstjenester
  • Studenter ved høyskole og universitet med studier innen utmarksforvaltning, jakt, fiske, naturveiledning ol
  • Deltagere på voksenagronomkurs som vil øke kunnskapen om utmark som næring og utvikling av dette
  • Lærere/instruktører på videregående skoler med naturbruk.

  Kursinnhold:

  • Ressursgrunnlaget og verdiskapning
  • Jakt. Viltarter og jaktformer
  • Jakt. Markedet og produktutvikling
  • Jakt. Prissystemer
  • Fiske. Ressursgrunnlaget
  • Fiske. Markedet og fiskeren
  • Fiske. Fiskeguiden
  • Bygdebaserte opplevelser
  • Kajakk, sykling og åtefotografering.
  • Økonomi
  • Gruppearbeid og erfaringsutveksling
  • Gruppebesvarelser
  • Diskusjon og oppsummering.
    

   

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Engasjementet i temaet ettersøk av skadet hjortevilt startet våren 2007 med et tredagers seminar med nordiske forelesere og stor deltagelse. Mange av deltagerne var kommunale ettersøksjegere fra viltnemder, fallviltgrupper og ettersøksringer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

 • Les artikkel
 • Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

 • Les artikkel
 • Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Foredling av hjorteviltkjøtt

  Årlig felles 6 500 ton hjorteviltkjøtt, hvorav 15 % leveres til viltbehandlingsanlegg. 85 % tas hånd om av jegerne og jaktlagene til egen husholdning og til lokal foredling. Bearbeiding og salg av viltkjøtt til andre er regulert gjennom bestemmelser som er vanskelig og til dels lite kjent. Mattilsynet skal kontrollere at bestemmelsene håndheves.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook